By | February 23, 2022

คำตอบคือไม่ ระบบทีวีดาวเทียมทำงานด้วยความถี่วิทยุที่แตกต่างจากระบบ Wi-Fi หรือระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ ไม่มีเหตุผลใดที่สัญญาณเหล่านี้อาจรบกวนซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างเช่น สัญญาณดาวเทียม Dish Network ทำงานที่ย่านความถี่ C-band ซึ่งอยู่ระหว่าง 4 ถึง 8 GHz หรือย่านความถี่ Ku-band ระหว่าง 12 ถึง 18 GHz ระบบ Wi-Fi ทำงานที่ความถี่ S-band 2.4 ถึง 5 GHz

นอกจากนี้ สัญญาณดาวเทียม Dish Network อยู่ในรูปแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิทยุเท่านั้นจนกว่าจะถึง LNB หลังจากนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เมื่อมันเข้าไปในบ้าน (ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น) สัญญาณอยู่ในรูปแบบไฟฟ้าที่ไม่ควรรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ใดๆ

ขณะนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจรบกวนสัญญาณ Wi-Fi หรืออย่างน้อยก็ทำให้สัญญาณอ่อนแอลง สิ่งต่อไปที่คุณทราบ อินเทอร์เน็ตของคุณช้าหรือแย่ลง ไม่มีการเชื่อมต่อเลย

อุปกรณ์ในครัวเรือนทั่วไปที่ปล่อยคลื่นวิทยุอาจสงสัยว่ารบกวนระบบ Wi-Fi ของคุณ โทรศัพท์ไร้สาย จอภาพสำหรับเด็ก สัญญาณเตือนรถ เตาไมโครเวฟ แม้แต่อุปกรณ์บลูทูธที่ใช้กับเครื่องเล่นเกม ล้วนแต่สงสัยว่าอาจมีสัญญาณรบกวน Wi-Fi มีวิธีแก้ไขปัญหานี้ บางอย่างที่เรียบง่ายและบางอย่างซับซ้อนเช่นเดียวกับการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น การใช้โทรศัพท์แบบมีสายแทนโทรศัพท์ไร้สาย หรือการใช้โทรศัพท์ไร้สาย DECT ที่ใช้ช่วงความถี่ต่างกัน สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง คุณอาจต้องย้ายอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือย้ายโมเด็ม Wi-Fi

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาเครือข่าย Wi-Fi ด้วย โดยปกติ สัญญาณ Wi-Fi สามารถเดินทางได้ประมาณ 100 ฟุตหรือ 30.5 เมตร หลังจากนั้นคุณจะขยายระยะหรือตัวขยายสัญญาณซ้ำเพื่อเพิ่มระยะของเราเตอร์ สิ่งกีดขวางทางกายภาพ เช่น ผนังและประตูสามารถปิดกั้นสัญญาณ ดังนั้นให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

สุดท้ายนี้ สัญญาณ Wi-Fi เสี่ยงที่ฝนจะตก เหมือนกับการติดตั้งจานดาวเทียม น้ำเป็นตัวดูดซับสัญญาณวิทยุที่ดีเยี่ยม ดังนั้นคุณอาจคาดหวังว่าความแรงของสัญญาณจะลดลงในช่วงที่มีหิมะตกหนัก ฝนตก หรือพายุ