นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เรารวบรวม

อย่างไรก็ตาม สำหรับบริการเฉพาะ คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ Gucad Thailand จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ Gucad Thailand ตระหนักดีถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าวเมื่อจัดการกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในบางกรณี Gucad Thailand อาจจ้างช่วงการจัดการเว็บไซต์เฉพาะเจาะจงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทภายนอกที่ Gucad Thailand เห็นว่าเชื่อถือได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคนได้รับการคุ้มครองในกรณีเหล่านี้ภายใต้กฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Gucad Thailand

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงในที่นี้และกำหนดโดย Gucad Thailand หมายถึงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อนายจ้าง ชื่อแผนก หมายเลขโทรศัพท์ ความคิดเห็น และอื่นๆ ที่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยัง Gucad Thailand โดยผู้ใช้ เพื่อให้การเรียกดูเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพื่อให้บริการติดตามผลหลังจากการเรียกดูเว็บไซต์ Gucad Thailand อาจขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีของ:

• การลงทะเบียนผู้ใช้ออนไลน์
• ขอแคตตาล็อก
• ตอบคำถาม
• การลงทะเบียนสมัครรับจดหมายข่าวหรือสิ่งที่คล้ายกัน
• สั่งซื้อสินค้า
• ดาวน์โหลดข้อมูล
• กรณีอื่นๆ

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในทุกกรณี Gucad Thailand จะระบุอย่างชัดแจ้งว่าทำไมข้อมูลดังกล่าวจึงมีความจำเป็น เพื่อที่คุณจะได้ให้ข้อมูลตามดุลยพินิจของคุณเอง Gucad Thailand จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้มอบให้กับฝ่ายใด ๆ นอกเหนือจาก Gucad Thailand เองหรือ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Gucad Thailand โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีที่ Gucad Thailand ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ค้า เพื่อดำเนินการซื้อขาย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องทำข้อตกลงสำหรับการใช้บริการชำระเงินหรือซื้อสินค้า Gucad Thailand อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารและ/หรือบัตรเครดิต ในทำนองเดียวกัน Gucad Thailand อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวบังคับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีความจำเป็นในการปกป้องและปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้ใช้รายอื่นหรือบริษัทในเครือของ Gucad Thailand

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การระบุความต้องการทางธุรกิจ และการส่งเสริมการขาย Gucad Thailand อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นส่วนตัว และสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยผู้ใช้ แม้ว่าการใช้งานดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะ Gucad Thailand และบริษัทในเครือและธุรกิจของ Gucad Thailand พันธมิตร

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ไซต์ Gucad Thailand อาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ เช่น บริษัท ในเครือของการขาย แม้ว่าเราจะพยายามเชื่อมโยงเฉพาะกับไซต์ที่มีมาตรฐานสูงและเคารพในความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยไซต์อื่น

ความปลอดภัยของข้อมูลที่รวบรวม

เรารักษามาตรการป้องกันที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะเจ้าหน้าที่ Gucad Thailand ที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือคำขอของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ Gucad Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา

Gucad Thailand อาจใช้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อสำรวจสาเหตุหรือวิธีแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ หรือเพื่อดูแลเว็บไซต์

สำหรับข้อสงสัยและข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Gucad Thailand โปรดติดต่อเรา